ūü¶Ā Download hier mijn gratis e-book ūü¶Ā

Privacy verklaring

Jouw privacy is belangrijk voor mij. Hier lees je welke gegevens Lizette Brands coaching van jou verwerkt, met welk doel en hoe lang de gegevens bewaard blijven. Ook vind je hier alles over de cookies, die gebruikt worden om de site voor jou naar behoren te laten werken.

Lizette Brands Coaching (KvK nummer: 74011243) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

lizette@lizetttebrands.nl

https://www.lizettebrands.nl

Spoorbaan 56, 5051 EV Goirle

 

Verkregen en verwerkte persoonsgegevens

Lizette Brands Coaching verkrijgt gegevens van de opdrachtgever en/of cli√ęnt in het online aanvraagformulier, per mail of in een persoonlijk gesprek bij het ori√ęnteren op en eventueel aangaan en uitvoeren van de opdracht. Ook kunnen gegevens verkregen worden doordat derden opdrachtgever of cli√ęnt verwijzen naar Lizette Brands coaching.

Lizette Brands coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Alle informatie die opdrachtgever en/of cli√ęnt ter beschikking stelt voorafgaand aan en gedurende de dienstverlening, waaronder uitgewerkte coachopdrachten, welke persoonlijke of gevoelige informatie, bijvoorbeeld over gezondheid, kunnen bevatten.
 • Gespreksaantekeningen (uitsluitend voor eigen gebruik) die Lizette Brands coaching voorafgaand, tijdens en na het verrichten van de opdrachten vastlegt.
 • Geretourneerde intake formulieren, vragenlijsten en evaluatieformulieren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lizette@lizettebrands.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Grondslag en doeleinden

Lizette Brands Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bieden van professionele dienstverlening
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • (belasting)administratie en facturering
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Verbeteren van de dienstverlening
 • Marketing

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lizette Brands Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lizette Brands Coaching) tussen zit.

 

Bewaartermijn

Lizette Brands Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Doorgaans zal dit voor het dossier 100 weken zijn na het laatste contact; voor fiscaal benodigde gegevens is de bewaartermijn 7 jaar.

 

Beveiliging

Lizette Brands Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via lizette@lizettebrands.nl.

Lizette Brands coaching heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Wij versturen jouw gegevens vanaf de website via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‚Äėhttps‚Äô en het hangslotje in de adresbalk.
 • Papieren dossiers, die in een dossierkast worden bewaard.
 • Digitaal op een met wachtwoord beveiligde laptop.
 • Op een mobiele telefoon, beveiligd met wachtwoord.

 

Delen met derden

Lizette Brands Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lizette Brands Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien er contact is via social media (waaronder LinkedIn, Facebook en Instagram) kunnen deze gegevens door de partijen worden opgeslagen, dit binnen de geldende Europese privacywetgeving.

 

Cookies

Lizette Brands Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lizette Brands Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge√Įnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lizette Brands Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lizette@lizettebrands.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Lizette Brands Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen

Lizette Brands Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen naar aanleiding van nieuwe voorschriften of om tot een betere invulling te komen.

 

9 oktober 2023